Νέα

Cogeneration central

Objective: production of electricity and heat reused in the process using biogas.
More info

PEF technology for better fries

In March 2022, potato processor Ecofrost in Péruwelz (BE) announced the purchase of two Pulsemaster Pulsed Electric Field (PEF) systems.
Read the article

Lean & Green

We're proud to announce we obtained the "Lean & Green" label!
Read the article

Anuga 2021

Visit us at Anuga
9-13 october 2021
Hall 4.1 C 058
View the map

New specialties line

Read the article

Green investments

Η Ecofrost πραγματοποίησε πρόσφατα οικολογικές επενδύσεις, γεγονός που έχει έντονο θετικό αντίκτυπο όχι μόνο ως προς το περιβάλλον, αλλά και ως προς τη μείωση των οσμών και των ατμοσφαιρικών ρύπων.
Read the article