Νέα

PLMA 2020

Visit us!

Anuga 2019

Visit us!
Hall 4.1
Stand D088

New specialties line

Read the article

Green investments

Η Ecofrost πραγματοποίησε πρόσφατα οικολογικές επενδύσεις, γεγονός που έχει έντονο θετικό αντίκτυπο όχι μόνο ως προς το περιβάλλον, αλλά και ως προς τη μείωση των οσμών και των ατμοσφαιρικών ρύπων.
Read the article