Νέα

PLMA 2020

Visit us at PLMA
14-15 december 2021

Anuga 2019

Visit us at Anuga
9-13 october 2021

New specialties line

Read the article

Green investments

Η Ecofrost πραγματοποίησε πρόσφατα οικολογικές επενδύσεις, γεγονός που έχει έντονο θετικό αντίκτυπο όχι μόνο ως προς το περιβάλλον, αλλά και ως προς τη μείωση των οσμών και των ατμοσφαιρικών ρύπων.
Read the article