Balení

Všechny naše produkty mohou být baleny pod naší, ale i pod privátní značkou! Nabízíme velikostí balení od 1 kg, 2 kg do 2,5 kg.

 

Pro dosažení dobré kvality jsou během balení pečlivě sledovány všechny parametry:

Kontrola kovu

Balené zboží prochází kontrolou detekce cizích částic. Správný chod těchto detektorů kovů kontrolujeme každou hodinu.

Detekce netěsnosti

Při této kontrole prochází sáček detekčním zařízením, které upozorní na netěsnost balení a automaticky jej vyřadí.

Hmotnostní kontrola krabic

Po automatickém plnění jsou sáčky vloženy do krabic, které jsou podrobeny hmotnostní kontrole. Pokud se hmotnost nepohybuje v přípustném limitu, krabice je vyřazena a je informována odpovědná osoba.

Detekce klop

Krabice jsou po naplnění automaticky uzavřeny. Pokud se zdá, že nebyly řádně uzavřeny, dochází taktéž k vyřazení ze systému.