Balenie

Všetky naše výrobky možno baliť do obalov značky ECOFROST, no tiež možno využiť obaly súkromnej značky. Ponúkame možnosti objemov balení od 1 kg, 2 kg až po 2,5 kg.

 

Počas balenia monitorujeme všetky parametre, aby sme zaistili dobrú kvalitu:

Kontrola prítomnosti kovov

V balených potravinách kontrolujeme prítomnosť cudzích materiálov. Správnu funkčnosť týchto detektorov kovov kontrolujeme každú hodinu.

Detekcia netesností

Pri tejto kontrole balíčky prechádzajú detektorom, ktorý rozpoznáva otvorené uzávery, ktoré sa automaticky odstránia z reťazca výrobkov.

Kontrola hmotnosti celej škatule

Po automatickom naplnení – kde sa balíčky ukladajú do škatúľ, sa kontroluje hmotnosť škatule. Ak váha nie je v stanovených hodnotách, škatuľa sa odstráni z reťazca a zodpovedná osoba je informovaná.

Detekcia nesprávneho uzavretia

Po naplnení škatule sa škatuľa automaticky uzavrie. Ak sa zdá, že nie je správne uzavretá, taktiež sa automaticky odstráni z reťazca výrobkov.