Opakowania

Wszystkie nasze produkty mogą być pakowane pod marką ECOFROST oraz jako marka własna! Oferujemy wybór opakowań o pojemnościach 1 kg, 2 kg aż do 2,5 kg.

 

Podczas pakowania, aby zapewnić dobrą jakość, wszystkie parametry są dokładnie monitorowane:

Kontrola pod kątem obecności metali

Produkty pakowane są sprawdzane pod kątem obecności obcych materiałów. Prawidłowe działanie wykrywaczy metalu jest sprawdzane co godzinę.

Wykrywanie wycieków

Tutaj opakowania przechodzą przez detektor wykrywający nieszczelne zamknięcia i opakowania uszkodzone są automatycznie usuwane z linii.

Kontrola masy całego kartonu

Po automatycznym napełnieniu i umieszczeniu opakowań w kartonach zbiorczych zostaje sprawdzona masa kartonu. Jeśli masa nie mieści się w wyznaczonych wartościach granicznych, karton jest usuwany z linii, a osoba odpowiedzialna otrzymuje odpowiednią informację.

Wykrywanie nieprawidłowego zamknięcia kartonu

Po napełnieniu kartony są automatycznie zamykane. Nieprawidłowo zamknięte kartony są również automatycznie usuwane z systemu.