Innpakning

Alle produktene våre kan pakkes med ECOFROST-merket vårt, men kan også pakkes under et privat merke. Vi tilbyr et utvalg på pakningsstørrelser på fra 1 kg og 2 kg til 2,5 kg.

 

For å oppnå en god kvalitet under innpakning er alle parameterne nøye overvåket:

Metallkontroll

De innpakkede varene er kontrollert for fremmedmaterialer. Den riktige funksjonen av disse metalldetektorene kontrolleres hver time.

Deteksjon av lekkasje

Her passerer posene gjennom en detektor hvor åpne forseglinger blir oppdaget og automatisk fjernet fra transportkjeden.

Vektkontroll av hele esken

Etter automatisk fylling – hvor posene legges i eskene, blir vekten av esken kontrollert. Om vekten ikke er innenfor de tillatte grensene, blir esken fjernet fra transportkjeden, og de ansvarlige blir informert.

Dekseldeteksjon

Etter at esken er pakket, blir de automatisk lukket. Om det blir oppdaget at de ikke er riktig lukket, blir de også automatisk fjernet fra systemet.