Качество

Условието за успех

Удовлетворението на клиентите е нашата главна цел, а качеството е ключовият фактор за постигането му. Прилагаме най-високите стандарти за хигиена. Действащата HACCP система е широкообхватна и притежаваме BRC/IFS сертификация.

 

От логото по-долу можете да изтеглите нашите сертификати:

 

 

Ако желаете да научите повече за процеса на пържене на бланшираните картофи, ви предлагаме да посетите следната страница: http://www.goodfries.eu/en/